0542 527 13 06

Antalya Gayrimenkul Hukuku Avukatı

Eşya hukukunun önemli bir parçası olan gayrimenkul hukuku, Türkiye'de ve özellikle önemli bir turizm merkezi olan Antalya ’da eşya hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların büyük bir çoğunluğunu oluşturmaktadır. Gayrimenkul hukuku, içerisinde bir çok detayları ve istisnaları ile birlikte oldukça geniş ve zor bir hukuk dalıdır. Bu alanda, hukuki danışmanlık almadan hareket edilmesi de ileride karşılaşılması muhtemel bir soruna ve ciddi sıkıntıya yol açabilmektedir. Bu bakımdan hem Türklerin hem de hem de yabancıların gayrimenkul edinme hakkı, Türkiye mevzuatına uygun olarak çözümlenmesi gereken önemli bir husustur. Gayrimenkul hukuku konusunda tarafımızdan verilen hukuki hizmet, dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Gayrimenkul Hukuku ile ilgili verilen hizmetlerimiz şu şekildedir:

 • Tespit davaları,
 • Müdahalenin men'i davaları,
 • Gayrimenkule tecavüzün önlenmesi davası,
 • Ortaklığın giderilmesi davaları,
 • Gayrımenkul satış vaadi sözleşmesi, Kat karşılığı inşaat sözleşmesi,
 • Şufa (önalım) davaları,
 • Ecrimisil davaları,
 • Tapu iptal davaları,
 • Tapu kaydının düzeltilmesi davaları,
 • Kat Mülkiyeti,
 • Kira sözleşmesi hazırlamak,
 • Kira sözleşmesine aykırılıktan kaynaklı, hapis hakkı davası,
 • Kira tespit davası,
 • Tahliye davaları.
 • En sık görülen gayrimenkul davaları nelerdir?

  İnşaat sektörünün hızla geliştiği özellikle Antalya başta olmak üzere inşaat firmalarının çok sayıda konut ve iş yerini hızlı bir şekilde inşaa ederek sattığı son on 10 yılda konut sayısı ile doğru orantılı olarak gayrimenkul hukuku uyuşmazlıkları ve gayrimenkul davaları da son derece artmıştır. Geçmiş dönemde satılan konutların büyük kısmının maketten satılması ve kişilerin görmedikleri konutları maketten satın almaları gayrimenkul davalarını ve gayrimenkul avukatı ihtiyacını arttıran sebeplerin başında gelmektedir. Bu tür uyuşmazlıkların başında müteahhit firmaların satış vaadi sözleşmesine rağmen inşaatları bitirmemesi ve alıcıya teslim etmemesi veya taahhütlerine uymayan kalitede ya da özellikte konut inşa etmeleri, taahhüt ettikleri sürde konutları bitirememeleri, sözleşmede kararlaştırılan ücretlerden başka ekstra ücretler talep etmeleri, tapu ve kat mülkiyeti konularında yaşanan gecikmeler sebebiyle kat malikleri kurulunun oluşmaması ve ortak alanlarda kullanımı veya aidatlar konununda yaşanan sıkıntılar gelmektedir.

  Satış vaadi sözleşmesinde neler dikkat edilmeli?

  Ayrıca satış vaadi sözleşmesinde kullanılan ibare ve ifadelerindeki ayrıntılar son derece önemlidir. Satış vaadinde bulunan kişinin yükümlülüklerini düzenleyen maddelerdeki muğlak veya ucu açık ifadeler ileride açılacak bir tapu tescili davasında bir takım gecikmelere veya sakıncalara yol açabilir. Dolayısıyla yüz binlerce TL değerinde bir ev alırken imzalayacağınız sözleşmenin bu alanda profesyonel bir gayrimenkul avukatı tarafından incelenmesini şiddetle tavsiye ediyoruz.