0542 527 13 06

Antalya Boşanma Avukatı

Halk arasında genel olarak Anlaşmalı Boşanma ve Çekişmeli Boşanma olarak bilinen boşanma sebepleri 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’numuzun ilgili maddelerinde kapsamlı olarak düzenlenmiştir. Boşanmanın sebepleri ve sonuçları her somut olayın durumuna göre farklılık arz etmekle birlikte kanunlar çerçevesinde Antalya İlindeki Aile Mahkemelerince çözümlenmektedir.Boşanma süreci oldukça zor geçen ve telafisi mümkün olmayan hak kayıplarına sebep olan bir süreç olduğu için; “Aile Hukuku ve Boşanma” alanında kendisini geliştirmiş bir avukat vasıtasıyla insanların kendilerini mahkemeler önünde temsil ettirmesi gerekli ve faydalı olacaktır kanısındayız. Antalya Boşanma Avukatı olarak, müvekkillerimizin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla gereken özeni en iyi şekilde göstermekte onların her türlü sorunlarında faydalı olan hukuki hizmeti sunmaktayız.

Antalya boşanma avukatlarımızın verdiği bazı hizmetler aşağıdadır.

 • Anlaşmalı veya Çekişmeli Boşanma Davaları
 • Mal Paylaşım Davaları
 • Nafaka Davaları
 • Velayet ve Vesayet Davaları
 • Uluslararası boyutta Çocuk Kaçırma Davaları
 • Babalık davaları ve nesebin reddi Davaları
 • Vasiyetname Düzenlenmesi
 • Vasiyetname İptal Davası
 • Boşanma davalarında, nafaka, müşterek çocukların velayeti, maddi ve manevi tazminat ile eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi, mal paylaşımı
 • Evlilik dışı doğan çocuk ile baba arasında soy bağının kurulması, nesebin reddi, çocuk malları davalarının takibi ile evlat edinme işlemleri
 • Vesayet, kayyım, yasal danışmanlık konularında hukuki destek
 • Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı ülke mahkemelerinden aldıkları boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi
 • Evlat edinmeden kaynaklanan davalar
 • İyi Bir Boşanma Avukatı İle Sorunsuz Boşanmak

  Boşanma davalarının hızlı ve daha önemlisi sancısız ve kusursuz bir şekilde sonuçlanması için uzman bir avukat ile davanın takip edilmesi oldukça büyük önem arzetmektedir. Boşanma sırasında ve sonrasında velayet, nafaka, tazminat, mal paylaşımı gibi konularda hukuki sorunlar yaşanmaması açısından aile hukuku ve boşanma davaları konusunda uzman ve tecrübeli bir boşanma avukatı ile çalışmanın önemi yadsınamaz. Hukukumuzda çoğu konuda olduğu gibi boşanma davalarında da sıkı usul ve şekil şartları bulunmaktadır. Bu nedenle hak kaybına uğramamak ve boşanma sürecini en hızlı şekilde sonuçlandırmak için boşanma avukatlarımızdan destek alabilirsiniz.

  Usul kurallarının sıklikla uygulandığı boşanma davalarında, boşanma avukatı olmaksızın dava açılması, boşanma sebeplerinin yanlış ileri sürülmesi, tedbir taleplerinin zamanında ve gereği gibi belirtilmemesi, karşı davanın süresi içerisinde açılmaması, dilekçede bulunması gereken bir takım kritik ifadelerin yer almaması, dilekçede bulunması sakıncalı olabilecek hususların dilekçeye yazılması, HMK’da belirlenmiş olan sürelerin kaçırılma ihtimali, mal rejiminin tasfiyesinde izlenmesi gereken yol ve yöntemlerin izlenmemesi, iddia ve savunmanın genişletilmesi yasağı gibi temel ve kritik usul kurallarına riayet edilmemesi tarafların çok ciddi hak kaybına uğramasına veya sonradan aleyhlerine açılabilecek bir takım davalara neden olabilmektedir. Bu sebeple boşanma hukuku konusunda uzman olduğundan emin olunan bir avukatla hareket edilmesi boşanma davalarının hızlı ve sorunsuz ilerlemesi bakımından her zaman tavsiye edilmektedir.

  Antalya' da kurulu Hukuk Büromuzu arayarak veya info@bernamavigok.av.tr e-mail adresinden bizimle boşanma davası, anlaşmalı boşanma, nafaka , boşanma dilekçesi gibi her türlü Boşanma Hukuku sorununuzla ilgili temasa geçerek danışabilirsiniz.