0542 527 13 06

Antalya İcra Avukatı

2004 sayılı İcra İflas Kanunu kapsamında borçlarını, zamanında ve rızaları ile yerine getirmeyen borçlulara karşı; alacaklıların, devlet kuvvetinin yardımı ile alacaklarına nasıl kavuşacağını düzenleyen hukuk dalına icra ve iflas hukuku veya cebri icra hukuku denir. Cebri icra hukuku konusunda zor kullanma yetkisini sadece devlete tanımıştır. Alacaklının alacağına kavuşması için Devlet, cebri icra organlarınca (icra dairesince) borçlunun mallarına el koyar, bu mallar satılır ve elde edilen para ile alacaklının alacağı ödenir. Antalya’ da bulunan büromuzda, icra hukuku konusunda oldukça deneyimli olan ekibimiz ile her türlü icrai işlem ve davalar ile ilgili hukuki destek sağlamaktayız.

 • İcra Takipleri
 • İhtiyati Haciz ve İhtiyati Hacze İtiraz Davaları
 • Borçtan Kurtulma,Menfi Tespit ve İstirdat Davaları,
 • İmzaya ve Borca İtiraz,
 • Karşılıksız çek davalarının açılması ve takibi
 • İstihkak Davası,
 • İflasın Ertelenmesi ve iflas prosedürü,
 • İcra Hukuk ve İcra Ceza Mahkemesinin Yetkisine Giren Diğer Davalar.
 • İtirazın kaldırılması davalarının hazırlanması ve takibi
 • Yedieminliği suistimal davalarının açılması
 • Haciz işlemleri
 • Antalya da faaliyet gösteren hukuk büromuzda çalışan her bir icra ve iflas hukuku avukatı, icra ve iflas hukuku alanında büyük tecrübe sahibi olup, hukuksal yollara başvurmadan önce diğer tüm hukuki çözüm alternatiflerini müvekkillerine sunmaktadır. İcra ve iflas hukuku avukatlarımız; hukuki takiplerin gerçekleştirilmesi, mezkur takipler neticesinde tahsilatların yapılması, kira ve diğer alacakların tahsili, kiracının tahliyesinin sağlanması ve ekonomik sıkıntı içinde olan şirketlere iflasın ertelenmesi yoluyla hukuki destek verilmesi alanlarında da aktif olarak faaliyet göstermektedir.

  Ofisimiz, Muratpaşa İlçesi 100. yıl bulvarında bulunmakla birlikte Antalya İli' nin her noktasından kolay ulaşım olanaklarına sahip bir konumdadır. Web sitemizde yer alan harita vasıtasıyla ofisimizin tam konumunu öğrenebileceğiniz gibi bütün iletişim (telefon - email) bilgilerimize de ulaşabilirsiniz.