0542 527 13 06

Boşanma Davası Konusunda Sıkça Sorulan Sorular?

Boşanma davası hangi mahkemede açılır?

Boşanma davası, eşlerden birinin yerleşim yeri veya son defa 6 aydan beri birlikte oturdukları yer aile mahkemesinde açılmalıdır. Aile mahkemesi bulunmayan yerlerde ise asliye hukuk mahkemeleri görevlidir.

Boşanma davasını hangi tarafın açtığı önemli midir?

Önemli değildir. Önemli olan evliliğin sona ermesinde hangi eşin kusurlu ya da ağır kusurlu olduğunun tespitidir. Davayı kimin açtığı hususunun davanın seyrine olumlu ya da olumsuz hiçbir bulunmamaktadır.

Türk Medeni Kanunu’nda yer alan boşanma sebepleri nelerdir?

Türk Medeni Kanunumuza göre boşanma sebeplerini genel ve özel sebepşler olarak gruplandırabiliriz:

Özel bosanma sebepleri;

 • Zina (Turk Medeni Kanunu (TMK) 161),
 • Hayata kast,pek kotu muamele veya onur kirici davranis.(TMK 162),
 • Suc İsleme ve haysiyetsiz hayat surme. (TMK 163),
 • Terk (TMK 164),
 • Akil hastaligi (TMK 165) olarak sayilabilir.
 • Genel Bosanma Sebepleri ise;
  Evlilik birliğinin eşler tarafından ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olduğu durumlar ise genel sebepler olarak Kabul edilmektedir. Şiddetli geçimsizlik ve evlilik birliğinin sarsılmasına yol açan nedenler çok farklı durumlardan kaynaklnabilmektedir. Genel sebepler arasında sayabileceğimiz bir diğer durum ise; halk arasında “anlaşmalı boşanma” olarak bilinen TMK 166/3 kapsamında açılan Boşanma davasıdır.

  Anlaşmalı boşanma nasıl yapılır?

  Türk Medeni Kanunu’muzun 166. Maddesinin 3. Fıkrasına göre, evliliği en az bir yıl sürmüş olan eşler tarafından, evliliğin mali ve manevi sonuçları üzerinde anlaşmaya varılması halinde açılan Boşanma davasıdır. Evlilik, hukuki niteliği itibariyle eşler arasında kurulan bir akit niteliğinde olduğundan, taraflar arasında düzenlenen protokol şartları çerçevesinde sona erdirilebilir.

  Anlaşmalı boşanma ile çekişmeli boşanmanın farkı nedir? Anlaşmalı boşanma hangi hallerde mümkündür?

  Anlaşmalı Boşanma, adından da anlaşılacağı üzere eşlerin Boşanma ve boşanmanın mali sonuçları hakkında (Tazminat, nafaka, velayet, eşya paylaşımı vs.) anlaşmaya varmaları, bu doğrultuda bir protokol hazırlamaları ve yine bu doğrultudaki iradelerini hakim huzurunda bizzat beyan etmeleri ile mümkündür. 1 yılını doldurmamış evliliklerde anlaşmalı boşanma mümkün değildir.

  Çekişmeli boşanma ise, tarafların Boşanma ya da boşanmanın mali sonuçlarında anlaşmaya varamamaları halinde ya da 1 yılını doldurmayan evliliklerde söz konusu olmaktadır. Taraflar iddialarını ispat etmekle yükümlüdür. Bu anlamda, yargılama tanık dinleme ve bilirkişi safhalarından da geçmektedir. Tarafların tüm delillerinin toplanmasının ardından önemli olan delilleri değerlendirecek olan hakimin kanaatidir.

  Boşanma davaları ne kadar sürede biter?

  Ülkemizdeki mahkemelerin iş ve dava yoğunluğu nedeniyle bu konuya kesin bir cevap mümkün olmamakla birlikte, genel olarak anlaşmalı Boşanma tek celsede; çekişmeli boşanma ise en iyi ihtimalle 5-6 celsede tamamlanabilmektedir. Taraflardan birisinin dosyayı temyiz ederek Yargıtay’ a göndermesi halinde ise bu süreç daha da uzamaktadır.

  Boşanma davasında vekilimin/avukatımın olması zorunlu mudur, olmasının sonuca etkisi var mıdır?

  Hiçbir davada vekil tayin etme zorunluluğu yoktur, kişiler avukatları olmaksızın dava ve işlerini takip edebilirler. Ancak elbette usul hukukunu bilen avukatlarca davaların takip edilmesinin kişilerin lehine olacağı kuşkusuzdur. Hak kaybına uğranılmaması açısından davayı avukat ile takip etmenin önemi büyüktür.